Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

01.09.2016 00:00
Obchodní podmínky Čl. 1  Úvodní ustanovení a definice některých pojmů 1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen jako „Smlouva“), kdy na straně prodávajícího vystupuje MgA. Kamila Zenklová, se...